S’engega la BioRegio Est!!

S’han començant les trobades obertes a totes les sòcies i persones afins de la Cooperativa integral catalana que residiu o feu activitat a les comarques metropolitanes i rodalies.

En el marc del procés de descentralització del col·lectiu i paral·lelament a les ja existents Bio Regions nord i sud; persones de
les Eco xarxes  El Poblet (Bcn) i Vallès occidental estem començant a preparar el naixement de la nova Bio Regió de la zona Est de Catalunya.

Amb aquest propòsit us informem de les trobades que estem preparant per transmetre aquest procés a totes les sòcies i aconseguir tanta
participació com sigui possible en la constitució d’aquesta nova Bio Regió.

Aquestes són les dates i els llocs on es duran a terme les trobades:

*Dilluns dia 14 de Novembre*– trobada de sòcies a Laboratori Social Metropolità – Espai LSM
Taller 1- NauEstruch a l’Estruch de Sabadell a les 18.30h (Carrer de Sant Isidre, 140)

*Dimarts dia 15 de Novembre* – trobada de sòcies a Aurea Social de Barcelona a les 18.30h ( carrer Sardenya 263)

*Dimecres dia 23 de Novembre –trobada de sòcies a Aurea Social de Barcelona a les 18.30h ( carrer Sardenya 263)

*Dissabte 10 i diumenge 11 de Desembre* – Fira de projectes i Assemblea general global de la CIC

És important que us informeu i participeu d’aquest procés. La CIC està en procés de transformació i entre totes hem de decidir quines són les
eines que volem, podem o necessitem gestionar des de el territori, i alhora la nostra participació a nivell global amb el conjunt de Bio regions.

mola