FAQ

PREGUNTES I RESPOSTES

Pot la EXV col·laborar amb diferents iniciatives?

Les xarxes d’intercanvi estan vinculades a altres iniciatives afins: bancs de temps, fires d’intercanvi i regal, botigues gratuïtes… També cada Assemblea General marca uns objectius a assolir i projectes socials que vol desenvolupar a través de les capacitats i coneixements dels membres. Per exemple, la creació d’un servei de guarderia dins la xarxa, un menjador social, un hort comunitari …

L’objectiu principal de la xarxa és resoldre necessitats de la vida quotidiana, a partir de la confiança i els vincles solidaris entre les persones, i reduint la dependència del sistema econòmic actual. El treball de cadascú es valora i afavoreix la comunitat i el creixement col·lectiu.

Qui garanteix la qualitat dels béns o serveis proposats?

Ningú. Els membres accepten els protocols i codis ètics marcats per l’Eco-Xarxa del Vallès, i han de vetllar pel bon funcionament de la xarxa tots plegats. La confiança es construeix en comú i s’entén que tothom és responsable tant a l’hora d’expressar el seu nivell de qualificació i oferir un producte en bon estat, com a l’hora d’expressar una demanda determinada i de saber utilitzar un objecte. L’intercanvi es fa entre dues parts responsables. Si hi ha algun problema, la EXV posa a disposició dels membres un servei de mediació que en algun cas pot ser assumit pel Comitè. En un cas extrem, el litigi es pot sotmetre a l’Assemblea General.

No sé fer res… No tinc res per intercanviar!

Tothom sap fer coses i té alguna cosa per intercanviar. Tot pot ser interessant. Des de fer un pastís a explicar un conte…tot té un lloc a la xarxa. Des d’una estona de companyia a ajudar a ordenar un calaix…tot té valor i tothom pot proposar alguna cosa: infants, gent gran,…La xarxa està oberta a tothom que hi vol participar amb els seus interessos i necessitats, i que vol compartir part del seu temps i coneixements a través de l’intercanvi.

És aquest un sistema nou?

Clicant aqui trobareu un document sobre la història dels sistemes d’economia local. Veureu que ens podem remuntar a fa molts anys. De tota manera, des dels anys 80, apareixen amb força a Europa, Estats Units i Austràlia, una sèrie d’iniciatives que basades en sistemes d’economia local (LETS, SEL, Cercles de Cooperació …) fomenten transaccions fora del sistema monetari oficial.

Com es quantifica el valor d’un bé o servei?

Cada eco-xarxa a través de l’assemblea proposa uns límits orientatius de valor i es poden utilitzar formes diferents per a quantificar els intercanvis: preu al mercat, la dificultat del treball, l’oferta i la demanda que hi ha en el sistema,… també es pot considerar una hora de treball com a mesura de l’intercanvi. En última instància però, seran els participants de l’intercanvi qui valoraran la transacció i arribaran a un acord.

Per què protocols i codi ètic?

Els membres de les xarxes comparteixen els principis ètics de la solidaritat fomentant la reciprocitat i la responsabilitat, la cooperació i la confiança, la transparència i l’horitzontalitat com a valors centrals de les nostres relacions. Els protocols que defineix l’Assemblea General són un reflex de l’esforç comú i la implicació dels membres en el bon funcionament i continuïtat de la xarxa.

Es pot fer fora algú de la xarxa?

Sí, sempre que un membre no compleixi allò especificat als protocols o que perjudiqui la xarxa o als seus membres.

A la xarxa tot és gratuït?

Hi ha productes, serveis, coneixements per a compartir, intercanviar, regalar, reutilitzar. Tothom es compromet a aportar i compartir allò que pugui d’una manera o altra.

Què passa si supero els límits establerts pel sistema de comptes?

Pensa que és tant important donar com rebre i això normalment fa que el teu compte estigui sempre al voltant del 0 o d’alguna altra xifra dins dels límits establerts. Si en algun moment passes els límits establerts per la EXV (+100 i -100 ecos) el Comitè i en última instància l’Assemblea General contactarà amb tu per esbrinar quin ha estat el motiu que t’ha portat a acumular més enllà del límit positiu o negatiu. Entre tots intentarem trobar una solució adequada al teu cas particular.

Necessito euros a l’ Eco-Xarxa?

En alguns intercanvis pot donar-se el cas que es generin despeses en euros (productes alimentaris, materials de construcció o d’oficina, …) que seran pactades per les persones que intercanvien. En general, la persona que fa la demanda assumeix el cost de les despeses en euros derivades de l’intercanvi. En cas de no trobar el material necessari per a realitzar una tasca en un intercanvi: per ex. reforma de la llar,…les despeses del material requerit aniran a càrrec de la persona que fa la petició de l’intercanvi.

Al final tot dependrà de l’acord a què arribin les parts que intercanvien recordant que dins la EXV no es vol afavorir l’ús de l’euro

La EXV vol promoure un fons de materials i eines per a diferents tasques i d’ús col·lectiu.