Que fem?

ECOXARXA DEL VALLÈS OCCIDENTAL 

Funcionament bàsic

El sistema administratiu es l’ Integral Ces, que facilita que els membres de la Eco-Xarxa puguin explicar les seves demandes i ofertes, i per tal d’anotar les transaccions fetes en moneda social. Acordem establir el límit de manera temporal de -100 ecos.
Un membre de cada grup local té les claus de l’administració d’integral ces.

Comunicació amb els membres de EXV

El correu de l’EXV és xarxavallesoccidental@ecoxarxes.cat

La llista de correu vallesoc@llistes.ecoxarxes.cat s’utilitzarà per notificacions i avisos, activitats i tallers. És una llista general pels interessats en la Eco-Xarxa.

Per a donacions i/o intercanvis, per demandes i ofertes urgents, per actes d’assemblees, ordres del dia, temes de treball de projectes etc es fa servir la llista de correu intern, eina complementaria a IntegralCes ( eina básica amb registre d’usuaris, transaccions, intercanvi etc.)

 

PRINCIPIS I OBJECTIUS GENERALS

PRINCIPIS

 • l’esperit crític i constructiu,
 • l’empoderament personal i col·lectiu,
 • l’autonomia i l’autogestió,
 • la igualtat i l’assemblearisme,
 • el bé comú i la justícia social,
 • la solidaritat, la cooperació i el suport mutu,
 • la confiança i la transparència.

OBJECTIUS GENERALS

L’objectiu principal de l’EXV és la transformació social, política i econòmica, seguint els principis abans esmentats. A favor de les persones i del canvi social, ens comprometem a:

 • Resoldre necessitats bàsiques i quotidianes, tenint en compte totes les dimensions de l’ésser humà (Salut, Educació, Alimentació, Dependència, Acció política i social, Espiritualitat …).
 • Superar la dependència al sistema econòmic actual i a l’euro.
 • Superar les discriminacions de tot tipus.
 • Buscar les diferents formes de cooperació superant sistemes competitius, enfortint les relacions entre les persones basades en la igualtat i la solidaritat, així com entre les persones i el seu entorn natural.
 • Promoure la transparència, la sinceritat i la confiança mútua.
 • Dignificar la feina de cadascú i el seu esforç.
 • Facilitar la capacitació i l’empoderament de les persones, de manera que tots i totes siguem capaces de fer i imaginar qualsevol cosa.
 • Afavorir l’empoderament col·lectiu per fomentar l’equitat social, política i econòmica.
 • Funcionar de manera assembleària i horitzontal.
 • Fomentar el compromís i la participació activa en propostes polítiques i socials.
 • Treballar pel bé comú, dins i fora de la xarxa.
 • Prioritzar la justícia social i la legitimitat enfront la legalitat en les decisions i actuacions de la xarxa